Kilder

Alle som skriver en fagtekst MÅ ha med hvilke kilder man har brukt. Noen elever mener at kilder er ikke noe man alltid trenger å bruke, men på Universitet- og Høyskolenivå, må man det. Ellers blir det mest personlige meninger. All kunnskap er bygget på andres forskning å det de har skrevet om den. Det vi skriver må være bygget på deres skuldre, og da må vi fortelle leseren hvem vi har hentet kunnskapen fra. Dette gjelder muntlige kilder også.

Alle kildene skal være oppgitt i en litteraturliste bakerst i oppgaven din. Om du siterer tekster, enten indirekte eller direkte, skal dette gjengis i teksten! (forfatter etternavn, årstall). Indirekte betyr at du har hentet dette fra en annen tekst, men det er ikke gjengitt ordrett. Er det ordrett – direkte, sitert, må man ha hermetegn rundt «».

Når man er flink til å oppgi kilder blir man oppfattet som seriøs, og leseren for et inntrykk av at denne forfatterens arbeide er verdt å lese.

Advertisements